Dokumenty

Informace třídních výletech, kurzech a exkurzích

Školní vzdělávací program (ŠVP)

ŠVP pro základní vzdělávání

(výuka podle ŠVP zahájena 3. 9. 2007 v primě)

ŠVP pro gymnaziální vzdělávání

Školní řád

Školní řád [DOC]

Dodatek školního řádu [PDF]

Řády učeben [DOC]

Řád školní jídelny [PDF]

Řád školních šaten [DOC]

Řád lezecké stěny [DOC]

Podmínky použití školní Wi-Fi sítě [PDF]

Program primární prevence

Program primární prevence rizikového chování [DOC]

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/2020 [PDF]

Výroční zpráva 2018/2019 [PDF]

Výroční zpráva 2017/2018 [DOC]

Výroční zpráva 2016/2017 [DOC]

Výroční zpráva 2015/2016 [DOC]

Výroční zpráva 2014/2015 [DOC]

Výroční zpráva 2013/2014 [DOC]

Výroční zpráva 2012/2013 [DOC]

Výroční zpráva 2011/2012 [DOC]

Výroční zpráva 2010/2011 [DOC]

Výroční zpráva 2009/2010 [DOC]

Výroční zpráva 2008/2009 [DOC]

Výroční zpráva 2007/2008 [DOC]

Výroční zpráva 2006/2007 [DOC]

Výroční zpráva 2005/2006 [DOC]

Výroční zpráva 2004/2005 [DOC]

Výroční zpráva 2003/2004 [DOC]

Plán rozvoje technického vybavení

Plán rozvoje ICT [DOC]

Dokumenty Školské rady

Dokumenty Školské rady naleznete zde

Volitelné předměty

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů pro školní rok 2017/18

Seznam učebnic 2021/2022

1.V

2.V

3.V

4.V

5.V

6.V

7.V

8.V

1.B

2.B

3.B

4.B

Informace o třídních výletech, kurzech a exkurzích

Formuláře a dokumenty pro školní akce

Posudek lékaře [DOC]

Prohlášení pro vodácké výlety [DOC]

Poučení o bezpečnosti k lyžařskému kurzu [DOC]

Prohlášení pro kurzy, exkurze a výlety [DOC]

Prohlášení o bezinfekčnosti [DOC]

Žádost o uvolnění z TV [DOC]

karty ISIC

žádost o kartu ISIC [pdf]

Postup při žádosti o kartu ISIC [pdf]

IT dokumenty

Návod na připojení ke školní Wi-Fi [pdf]

Office 365 - informace pro studenty [pdf]