Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
v
v

Změny v rozvrhu Friday 20. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.B abs abs abs abs abs abs
8.V abs abs abs abs abs abs
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bendlová Kateřina - .. .. .. .. Bou -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
41 mat mat
42 mat mat
43 mat mat
jaz4 mat mat
Změny v rozvrzích učitelů
Blažková Hana
2 změna Z 5.V 23
Boušková Monika
5 supl. (Be) Č 2.B 12
Bydžovská Barbora
5 odpadá Tv 8.V (Dív)
Ciburová Miluše
3 odpadá F 8.V
4 odpadá M 8.V
Dohnal Daniel
3 odpadá Tv 4.B (Dív)
Gottwald Stanislav
1 změna SFy 8.V (sfy)+
2 změna SFy 8.V (sfy)+
5 odpadá F 4.B
6 odpadá M 4.B
Kratochvíl Karel
1 změna M 5.V 23
Musálková Marie
1 změna Č 6.V (A2) 32
2 změna Č 6.V (A1) 32
4 odpadá Č 4.B
Pretl Jan
před 6. hod dohled celkový dozor  
Přechová Eva
1 změna F 2.V 12
Schlosserová Radka
2 změna A 2.V (A1) 12
Scholz Slavomír
3 odpadá Tv 4.B (Chl)
5 odpadá Tv 8.V (Chl)
Šormová Veronika
1 odpadá SA1 4.B (sa45)
2 odpadá SA1 4.B (sa45)
Vrbová Věra
1 změna SV 8.V (sv4)+
2 změna SV 8.V (sv4)+
Zikmundová Ivana
6 odpadá Č 8.V
Změny v rozvrzích tříd
2.B
5 Č 12 supluje Bou (Be)
2.V
1 F 12 změna Pch
2 A A1 12 změna Sc
3.V
1 Vkz A2 odpadá (Be)
2 Vkz A2 odpadá (Be)
4.B
1. - 6. les. absolventi
5.V
1 M 23 změna Kr
2 Z 23 změna Bla
6.V
1 Č A2 32 změna Ms
2 Č A1 32 změna Ms
8.V
1. - 6. les. absolventi
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

Nástupy na oběd:
1.B - 12:50 (musí dát na obědě přednost třídám 2.B !!!)
1.V - 13:40
2.B - 12:45, posun začátku 6. vyuč. Hod. na 13:10 (prof. Blažková)
2.V - 11:40, posun začátku 4. vyuč. hod. na 10:55 (prof. Daubner)
3.B - 13:45
3.V - 13:50
4.V - 11:35, posun začátku 4. vyuč. hod. na 10:50 (prof. Janoušková M.)
5.V - 11:30 posun začátku 4. vyuč. hod. na 10:45 (prof. Boušková)
6.V - 11:45, posun začátku 4. v.h. na 11:00 (prof. Blažková) a 5. v.h. na 12:05 (prof. Nováková)
7.V - 12:40, posun začátku 5. v.h. na 11:55 (prof. Blažková) a 6. v.h. na 13:00 (prof. Scholz)